zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Wznowienie przewozw autobusowych

Informujemy i?? Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach sp. z o.o. wznawia kursowanie autobus??w na terenie Gminy Mo??ki. Autobusy kursowa? b?d? od dnia 2 wrze??nia na 9 liniach. W dniu 1 wrze??nia ?? pocz?tek roku szkolnego przewozy realizowane b?d? wy???cznie na 4 liniach. Prosimy o zapoznanie si? z rozk??adami jazdy dost?pnymi na stronie Sp????ki. Jednocze??nie ze wzgl?du na panuj?c? pandemi? koronawirusa w kursuj?cych autobusach obowi?zywa? b?d? obostrzenia w postaci ograniczonej liczby miejsc oraz obowi?zek noszenia masek zakrywaj?cych usta i nos. Prosimy o stosowanie si? do wprowadzonych ogranicze?? oraz informacji przekazywanych przez obs??ug? autobus??w.WA??NE

  • Brak aktualnych ofert