zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Zgłaszanie odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych [ zmieszanych ] i segregowanych, wynajmowanie kontenerów na odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [ PSZOK ]

Wydział Oczyszczania i Zieleni

Tel/fax. 85 716 27 64; 85 716 26 63

e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl