zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych [ PSZOK ]
Informujemy i?? w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 27 marca 2021 roku Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 [ baza ZGKiM Mo??ki sp. z o.o. ] czynny b?dzie w dniach:

wtorek, ??roda, czwartek, pi?tek, sobota w godzinach 7.00 ?? 15.00

Poniedzia??ek ?? punkt nieczynny