zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Informacja o zmianie pracy składowiska odpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje, iż w związku ze zmianą organizacji pracy składowiska odpadów komunalnych we wsi Świerzbienie, od dnia 1 stycznia 2012 roku nie będą przyjmowane na składowisko, odpady komunalne zmieszane, przywożone własnym transportem. W związku z powyższym mieszkańcy Miasta i Gminy Mońki, przywożący dotychczas samodzielnie odpady na składowisko, powinni podpisać stosowne umowy na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z operatorami działającymi na terenie Miasta i Gminy Mońki.