zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Harmonogramy odbioru odpadów na okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 roku

Informujemy iż w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach będzie kontynuować realizację usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na rzecz Gminy Mońki. W związku z niniejszym prosimy o zapoznanie się z nowymi harmonogramami odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych obowiązującymi na terenie Miasta i Gminy Mońki.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Wydział Oczyszczania i Zieleni – tel. 85 716 26 63; e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.pl

Harmonogramy odbioru odpadów