zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Informacja o przerwach w dostawie wody!!!
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje iż w związku z realizacją na terenie Miasta i Gminy Mońki inwestycji pn. ??Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Mońki? oraz ??Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzeczkowo, Kropiwnica, Kolonia Dudki, Dudki, Waśki, Kulesze i Kiślak? mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody oraz w pogorszeniu jej parametrów. Wynika to z włączania, przez Wykonawców, do pracującej sieci wodociągowej poszczególnych odcinków zrealizowanych linii i przyłączy wodociągowych. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy, jednocześnie informujemy iż dokładne informacje o planowanych miejscach prac i czasie trwania utrudnień można uzyskać w Wydziale Wodociągów i Kanalizacji ul. Szkolna 32 tel. 85 716 24 89. Występujące trudności są niezależne od naszego Zakładu i nie są możliwe do uniknięcia w sytuacji trwającej rozbudowy istniejącej, gminnej i miejskiej sieci wodociągowej.