zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie usługi pełnienia pełno branżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz kanałem tłocznym we wsi Ciesze”

Lista dokumentów związanych z tym ogłoszeniem

 1. zapytanie ofertowe pdf
 2. formularz ofertowy załącznik nr 1pdf
 3. dokumentacja, przedmiary, STWiORB pdf
 4. załącznik nr 5 wzór umowy pdf
 5. informacja z otwarcia ofer pdf
 6. informacja o wyborze oferty pdf

Aktualizacja: 22:56 02.09.2022r.
Publikacja: 15:08 25.08.2022r.
DOSTAWA HURTOWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO ZBIORNIKA ZLOKALIZOWANEGO NA STACJI PALIW W MOŃKABUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, PRZEPOMPOWNIĄ ORAZ KANAŁEM TŁOCZNYM WE WSI CIESZE

Lista dokumentów związanych z tym przetargiem

 1. pełna treść ogłoszenia pdf
 2. dokumentacja kanalizacja Ciesze rar [około 8MB]
 3. formularz ofertowy załącznik nr 1docx
 4. oświadczenia i formularze załącznik nr 2 pdf
 5. wzór umowy załącznik nr 3 pdf
 6. specyfikacja warunków zamówieniapdf
 7. informacja z otwarcia ofer pdf
 8. informacja o wyborze oferty pdf

Aktualizacja: 14:56 25.08.2022r.
Aktualizacja: 17:10 19.08.2022r.
Aktualizacja: 10:30 05.08.2022r.
Publikacja: 14:39 04.08.2022r.