zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
INFORMACJA o otwarciu Targowiska Miejskiego w Mońkach

Od dnia 22 kwietnia [ środa ] wznawiamy funkcjonowanie Targowiska Miejskiego w Mońkach przy ul. Kolejowej. Handel odbywać się będzie przy ograniczeniach wynikających z obostrzeń dotyczących panującej epidemii w tym:

  1. Obowiązkowym stosowaniu rękawiczek jednorazowych.

  2. Przeprowadzaniu dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Targowiska.

  3. Obowiązkowym stosowaniu maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.

  4. Zachowania bezpiecznej odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca [ min. 2,0 metry ].

  5. Stosowania bezwzględnej zasady maksymalnie 3 osoby przy stoisku/straganie z zachowaniem bezpiecznej odległości [ min. 2,0 metry ].

Ponadto:

  1. Wejście na teren Targowiska Miejskiego będzie możliwe wyłącznie od ul. Kolejowej.

  2. Liczba osób przebywających na Targowisku Miejskim nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych.

  3. Sprzedający i osoby kupujące zapewniają we własnym zakresie środki ochrony osobistej [ rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, płyn dezynfekcyjny ].

Kontrolę nad funkcjonowaniem Targowiska i przestrzeganiem wprowadzonych obostrzeń sprawować będą pracownicy Spółki wraz ze służbami porządkowymi.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi Targowiska.

W przypadku nie dostosowania się do w/w wytycznych Administrator Targowiska Miejskiego w Mońkach będzie zmuszony do zamknięcia targowiska bąd?? ograniczenia jego funkcjonowania.

doc

Powyższa treść w wersji pdf