zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
INFORMACJA o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy iż od dnia 12 maja 2020 roku [ wtorek ] wznawiamy funkcjonowanie
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [ PSZOK ] przy ul. Kolejowej 21 w Mońkach.


Korzystanie z PSZOK-u odbywać się będzie przy ograniczeniach wynikających z obostrzeń dotyczących panującej epidemii w tym:
1. Obowiązkowym stosowaniu rękawiczek jednorazowych.
2. Obowiązkowym stosowaniu maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.
3. Zachowania bezpiecznej odległość pomiędzy osobami [ min. 2,0 metry ].
Ponadto:
1. Na terenie PSZOK-u może znajdować się jednocześnie do 5 osób poza obsługą oraz do 3 pojazdów.
2. Osoby korzystające z PSZOK-u zapewniają we własnym zakresie środki ochrony osobistej [ rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne ].
Prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi PSZOK-u

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie dostępny mieszkańcom Miasta i Gminy Mońki na dotychczasowych zasadach tj. w godzinach 8.00 - 16.00 od wtorku do soboty. W poniedziałek Punkt będzie nieczynny.

doc