zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
E-faktura, przekazywanie stanu wodomierza

Informujemy iż została uruchomiona możliwość przesyłania faktur za usługi realizowane przez Spółkę drogą elektroniczną. Celem skorzystania z elektronicznej formy otrzymywania faktur należy wypełnić Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną dostępne na stronie Spółki w zakładce e-faktury i dostarczyć do siedziby Spółki, ul. Kolejowa 21: osobiście,

drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres: zgkimmonki@poczta.onet.pl.

Ponadto informujemy iż wprowadziliśmy dodatkowe możliwości podawania stanu wodomierza. Obecnie stan wodomierza można przekazać:

- telefonicznie nr 85 716 27 64 lub 734 134 239

- drogą elektroniczną poprzez wysłanie formularza odczytu wodomierza lub jego skanu na adres: wodomierze@zgkimmonki.pl

- przesyłając zdjęcie stanu wodomierza na nr tel. 734 134 239 lub adres wodomierze@zgkimmonki.pl z podaniem adresu [ ulica/miejscowość, numer domu ]

Informacje dotyczące sposobów przekazywania stanu wodomierza dostępne są w zakładce: Przekazywanie stanu wodomierza.

Zachęcamy do korzystania z e-faktury i dodatkowych sposobów podawania stanu wodomierza.

Szczegółowe informacje:

Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 85 716 27 64, 734 134 239, e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl