zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
KOMUNIKAT o awarii ujęcia i pogorszonej jakości wody
Informujemy iż w związku z awarią stacji uzdatniania wody przy ul. Zdrojowej spowodowanej burzą w dniu 24 czerwca której skutkiem jest częściowe uszkodzenie sterowania stacją:

woda z ujęć miejskich nadaje się do spożycia wyłącznie po przegotowaniu.

Obecnie trwają prace nad przywróceniem pracy stacji uzdatniania wody oraz intensywne płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej celem przywrócenia jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do 2 roku życia, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (transplantacje, chemioterapia) należy gotować przez min. 2 minuty, a następnie pozostawiona do wystygnięcia (bez gwałtownego schładzania).
Woda bez ograniczeń może być wykorzystywana na cele socjalne. 
Jednocześnie w związku z funkcjonowaniem wyłącznie jednej stacji uzdatniania wody prosimy o ograniczenie zużycia wody poprzez np. niepodlewanie ogrodów, terenów zielonych itp.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy, jednocześnie informujemy iż dokładne informacje można uzyskać:

Wydział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 85 716 27 64; 734 134 239; e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl

Pliki do pobrania:
– powyższa treść w wersji pdf

– KOMUNIKAT nr 12.2021 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W MOŃKACH
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
w Mońkach, ul. Zdrojowa pdf
– OCENA Nr HK- 13/2021 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mońkach ul. Zdrojowa pdf