zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
KOMUNIKAT w sprawie jakości wody
Informujemy iż w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C.

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
Obecnie po przeprowadzeniu dodatkowej dezynfekcji sieci wodociągowej przywrócono jakość wody w zakresie spełniającym wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Zalecamy jednak do czasu otrzymania wyników badań potwierdzających jakość wody, wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do 2 roku życia, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (transplantacje, chemioterapia) gotować przez min. 2 minuty, a następnie pozostawić do wystygnięcia (bez gwałtownego schładzania).

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy, jednocześnie informujemy iż dokładne informacje można uzyskać:

Wydział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 85 716 27 64; 734 134 239; e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl

Pliki do pobrania:
– Komunikat o przydatności wody do spożycia pdf
– Komunikat nr 19/2021 PPIS w Mońkach pdf
– Komunikat nr 20/2021 PPIS w Mońkach pdf