zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.; ogłasza przetarg nieograniczony nr ZP/1/2022 na zadanie:


BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI, PRZEPOMPOWNIĄ ORAZ KANAŁEM TŁOCZNYM WE WSI CIESZE


Zamówienie stanowi realizację operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich Gminy Mońki" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Wymagany termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 30 kwietnia 2023 roku.
Informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać:

Wydział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 85 716 27 64, e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl

Pliki do pobrania:
- pełna treść ogłoszenia pdf
- dokumentacja kanalizacja Ciesze rar [około 8MB]
- formularz ofertowy załącznik nr 1docx
- oświadczenia i formularze załącznik nr 2 pdf
- wzór umowy załącznik nr 3pdf
- specyfikacja warunków zamówieniapdf
- informacja z otwarcia ofert pdf
- informacja o wyborze oferty pdf

Aktualizacja: 14:56 25.08.2022r.
Aktualizacja: 17:10 19.08.2022r.
Aktualizacja: 10:30 05.08.2022r.
Publikacja: 14:39 04.08.2022r.