zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Informacja o wznowieniu dostarczania wody z ujęcia w Kuleszach
Informujemy iż została wznowiona praca ujęcia wody w Kuleszach. Dostarczana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pliki do pobrana:
1. Komunikat PPIS w Mońkach pdf
1. Ocena jakości wody pdf