zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Akcja Liść
W ramach rozpoczętej w dniu 4 listopada 2022 roku zbiórki odpadów biodegradowalnych „Akcja Liść” występują przypadki wystawiania odpadów [liście, trawa itp.] w workach przeznaczonych do zbiórki odpadów segregowanych [plastik, papier, popiół]. Informujemy iż worki przekazywane przy odbiorze odpadów segregowanych służą wwyłącznie do tego typu odpadów a nie służą do gromadzenia i przekazywania innego rodzaju odpadów jak np. liście czy trawa. W przypadku stwierdzenia tego typu sytuacji wystawione worki nie zostaną odebrane a o fakcie niewłaściwego wykorzystania worków do segregacji przez właściciela nieruchomości zostanie powiadomiony Urząd Miejski w Mońkach.
Szczegółowe informacje:
Wydział Oczyszczania i Zieleni tel. 85 716 27 64, e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.pl
Urząd Miejski w Mońkach tel. 85 716 46 20
Akcja liść