zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Ciesze
W dniu 3 stycznia 2022 roku ruszyły prace związane z budową kanalizacji sanitarnej we wsi Ciesze. Inwestycja prowadzona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz kanałem tłocznym we wsi Ciesze stanowi realizację operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich Gminy Mońki” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
Koszt realizacji inwestycji wynosi: 717.705,00 zł.
Kwota otrzymanego przez Spółkę dofinansowania: 371.281,00 zł.
Termin realizacji: do 30 kwietnia 2023 roku

 fot. 1
 fot. 2
 fot. 3