zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Informacja o podwyżkach opłat za wywóz odpadów

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje iż z dniem 1 stycznia 2012 roku wzrastają opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych zmieszanych, z pojemników SM-110 oraz MGB-120 o 1,50 zł [ netto ]. Podwyżka wynika z wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska [ tzw. opłata marszałkowska za składowanie odpadów na składowisku ] oraz kosztów realizacji usługi tj. wzrostu cen paliwa, energii elektrycznej, kosztów eksploatacji i utrzymania składowiska odpadów itp.

Pozostałe warunki realizacji usługi odbioru odpadów nie ulegają zmianie. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach odbierze, od Państwa, zgodnie z harmonogramem, worki selektywnej zbiórki odpadów. Dystrybucja worków nie ulega zmianie i w dalszym ciągu Pracownicy ZGKiM Mońki przy odbiorze pełnych worków, poszczególnych rodzajów odpadów, pozostawiać będą nowe worki. Za wydanie worków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów Zakład nie będzie pobierał dodatkowej opłaty. Do kwoty za jednorazowy wywóz pojemnika będzie naliczana kwota dzierżawy w wysokości 1,23 zł [ brutto ] miesięcznie za pojemnik typu SM-110 i MGB-120.

Cennik odbioru odpadów z terenu Miasta i Gminy Mońki w roku 2012
[ obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku ]

*cena zawiera opłatę za odbiór, zgodnie z harmonogramem, worków selektywnej zbiórki odpadów oraz folii po sianokiszonce z terenu Gminy Mońki


Cennik dzierżawy pojemników obsługiwanych przez ZGKiM Mońki w roku 2012
[ obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku ]