zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Informacja o harmonogramach odbioru odpadów na rok 2012

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje, iż obowiązują nowe harmonogramy na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Mońki, na rok 2012. Prosimy o zapoznanie się z terminami obsługi przez nasz Zakład, Państwa ulic i miejscowości.

Odpady segregowane Odpady zmieszane
Gmina Mońki >>>
Miasto Mońki >>>
Gmina Mońki >>>
Miasto Mońki >>>