zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Harmonogramy odbioru odpadów
od dnia 1 lipca 2013 roku

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują zmienione harmonogramy na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta Mońki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi dniami i terminami odbioru odpadów z Państwa ulic oraz przylegających miejscowości.

Szczegółowe informacje:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach
Wydział Oczyszczania i Zieleni tel. 85 716 26 63; 85 716 27 64
BIOM sp. z o.o. tel. 85 716 17 55
Urząd Miejski w Mońkach tel. 85 716 46 20
HARMONOGRAMYMiasto Mońki
- harmonogram odbioru worków selektywnej zbiórki odpadów
- harmonogram odbioru odpadów komunalnych - zmieszanych

Gmina Mońki
- harmonogram odbioru worków selektywnej zbiórki odpadów
- harmonogram odbioru odpadów komunalnych - zmieszanych

Obowiązują od dnia 1 lipca 2013 roku