zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy iż na terenie Zakładu przy ul. Kolejowej 21 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gdzie mieszkańcy Miasta i Gminy Mońki mogą bezpłatnie przekazać selektywnie zebrane odpady komunalne w tym:

 1. opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe;
 2. odpady zielone ( w szczególności: gałęzie, liście, skoszona trawa);
 3. odpady wielkogabarytowe [ meble, drzwi, stolarka okienna - wyłącznie drewniana ];
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [ wyłącznie sprzęt kompletny ];
 5. drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;
 6. zużyte baterie i akumulatory;
 7. przeterminowane leki;
 8. zużyte opony - wyłącznie pochodzące z gospodarstw domowych,
 9. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe
 10. opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach [nieuszkodzone, szczelnie zamknięte ]
 11. odzież, tekstylia, buty, zabawki
Punkt jest czynny w dniach:
wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota w godzinach 8.00 - 16.00
Poniedziałek - punkt nieczynny
Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK jest wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany okres rozliczeniowy