zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mońki
Informacja dla Właścicieli nieruchomości

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje iż budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mońki realizować będzie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego ??Hydros?, ul. Dąbrowskiego 28, 15 -950 Białystok. W ramach projektu zostaną zamontowane oczyszczalnie przydomowe: Aquapur SBR firmy JFC.

W związku z powyższym zapraszamy osoby które złożyły dokumenty dotyczące budowy oczyszczalni przydomowych do zgłoszenia się do naszego Zakładu, w dniu 13 kwietnia [ poniedziałek ] celem podpisania umowy oraz odbioru wystawionej faktury na realizację projektu. Koszt stanowiący wkład właściciela nieruchomości wynosi 4.182,00 zł [ brutto ]. Ze względu na zbliżający się termin podpisania umowy z Wykonawcą robót i potrzebą przekazania wykazu nieruchomości objętych projektem wymienioną kwotę należy wpłacić na konto Zakładu do dnia 15 kwietnia 2015 roku.

Realizacja projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mońki, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 ??Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej?

Pobierz ten dokument w wersji docx