zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Odsprzedaż dzierżawionych pojemników na odpady

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje iż istnieje możliwość odkupienia obecnie dzierżawionych od Zakładu, na podstawie umowy dzierżawy, pojemników na odpady zmieszane typu: MGB-120; MGB-240 i SM-110.Szczegółowe informacje:
Wydział Oczyszczania i Zieleni tel. 85 716 26 63; e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.pl
Sekretariat Zakładu tel. 85 716 27 64, e-mail: zgkimmonki@poczta.onet.pl