zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Informacja o przekształceniu Zakładu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Uprzejmie informujemy iż z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana dotychczasowej formy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach z samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego pn.:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

sp. z o.o. w organizacji

ul. Kolejowa 21, 19 - 100 Mońki

REGON 366211644; NIP 5461393135

Nr konta: 16 8085 0005 0007 3033 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Mońkach


Zmianie uległy numery REGON i NIP. Dotychczasowy nr konta bankowego nie uległ zmianie, podobnie jak adresy mailowe, oraz numery telefonów i faksów.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o aktualizację danych Zakładu w Państwa bazach informacyjnych i księgowych oraz kierowanie od 1 stycznia 2017 roku wszelkiej korespondencji, w tym w szczególności faktur VAT na dane nowo powstałej Spółki.

Ponadto informujemy iż do dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pełna nazwa Spółki brzmi:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. w organizacji


W przypadku wątpliwości i pytań związanych ze zmianą stanu prawnego prosimy o kontakt z pracownikami Spółki.