zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Segregacja odpadów

W związku z coraz częstszymi przypadkami umieszczania w pojemnikach na odpady zmieszane, odpadów które zgodnie z 3 ust. 2, 3 i 5 oraz 22 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki [ Uchwała nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dn. 13.05.2016 roku ] podlegają obowiązkowej segregacji tj. min. odpady zielone, odpady budowlane, informujemy iż w przypadku stwierdzenia takiego faktu przez pracowników ZGKiM Mońki odbierających odpady, pojemnik z odpadami zmieszanymi pochodzącymi z danej nieruchomości:


- nie będzie odebrany,

- zostanie oznakowany nalepką zawierającą stosowną informację,

doc

- fakt nie odebrania pojemnika zostanie zgłoszony do Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Mońkach.

Szczegółowe informacje: Wydział Oczyszczania i Zieleni tel. 85 716 26 63, 85 716 27 64

Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Odpadami tel. 85 716 46 20Pliki do pobrania:


Wzór nalepki pdf