zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Remont oczyszczalni ?ciekw
Remont urządzeń Miejskiej Oczyszczalni ??cieków w Mońkach

Trwa realizacja projektu ??Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej Aglomeracji Mońki? który w ramach zadania 4 obejmuje remont urządzeń Miejskiej Oczyszczalni ??cieków w Mońkach, zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Jest on finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 11.302.211,20 zł w tym zadania nr 4 - 2.928.384,45 zł. Zakres prac remontowych obejmuje min. montaż kraty mechanicznej, wymianę systemu napowietrzania w reaktorach biologicznych, wymianę pomp ściekowych, wymianę instalacji wentylacyjnej, wykonanie powłok zabezpieczających itp. Pełny zakres prac remontowych do końca września 2010 roku zrealizuje konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA - ?omża; Przedsiębiorstwo Instalcyjne PRIM S.A - Ełk; PPUH BUDAMEX - Białystok; PPUH MARK - Białystok.

Remont urządzeń Miejskiej Oczyszczalni ??cieków w Mońkach