zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
ZAWIADOMIENIE O UZYSKANIU WPISU DO REJESTRU PRZEDSI?BIORC??W

Informujemy iż Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. uzyskał wpis do rejestru przedsiębiorców: numer KRS: 0000686609.

W związku z powyższym prosimy o aktualizację danych Spółki w bazach informacyjnych i księgowych oraz kierowanie wszelkiej korespondencji na aktualne dane:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.
ul. Kolejowa 21, 19 - 100 Mońki
REGON 366211644; NIP 5461393135
Nr konta: 16 8085 0005 0007 3033 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Mońkach