zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

<<< Projekty UE
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich Gminy MońkiProjekt jest realizowany w oparciu o przyznaną pomoc na operacje typu: „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W zakres realizacji projektu wchodzi:

Przebudowa ujęcia wody we wsi Kulesze

Budowa łącznika sieci wodociągowej Kulesze – Kiślak


Całkowity koszt realizacji projektu: 1.609.115,52 zł

Kwota dofinansowania projektu to: 832.422,00 zł.