zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

TARGOWISKO MIEJSKIE W MOŃKACH
ul. Kolejowa

Dni handlowe: środa i sobota

Pobór opłaty targowej przez ZGKiM Mońki określa Uchwała nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej. Dodatkowo na podstawie § 6 w/w uchwały istnieje możliwość wpłaty należnej opłaty targowej, za dany dzień targowy, bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Mońkach;
Bank Spółdzielczy w Mońkach nr konta:
08 8085 0005 0007 2964 2000 0020.

UCHWAŁA NR XXVII/187/16 RADY MIEJSKIEJ W MONKACH z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie oplaty targowej [plik pdf]

Aktualizacja: 19:39 08.02.2017r.