zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Brak opłaty targowej w 2021 roku
Informujemy, iż w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na targowisku miejskim w Mońkach nie będzie pobierana opłata targowa. Z opłaty zwolnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podstawą odstąpienia od poboru opłaty targowej jest art. 31zzm Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [ Dz.U. z 2020 roku, poz. 2255 ].

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Wydział Oczyszczania i Zieleni – tel. 85 716 27 64, 85 716 26 63; e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.pl