zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Dofinansowanie na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Informujemy iż Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie na realizację projektów:

  1. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Mońki” w zakres którego wchodzi: Przebudowa ujęcia wody we wsi Kulesze wraz z budową łącznika sieci wodociągowej Kulesze – Kiślak. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1.609.115,52 zł, z czego kwota dofinansowania projektu to 832.422,00 zł. Projekt będzie realizowany w II etapach w latach 2021 – 2022.

  2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich Gminy Mońki” w zakres którego wchodzi: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz kanałem tłocznym we wsi Ciesze. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 668.564,91 zł, z czego kwota dofinansowania projektu to 269.214,00 zł. Projekt będzie realizowany w roku 2022.

Kwota realizacji projektów wynosi 2.277.680,43 zł.

Łączna kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 1.101.636,00 zł.

Projekty będą realizowane w oparciu o przyznanie pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,


Szczegółowe informacje:

Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 85 716 27 64, e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl