zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
KOMUNIKAT o przydatności wody do spożycia
W wyniku przeprowadzonych badań próbek wody do spożycia, pobranej w dniu 28 czerwca 2021 roku w związku z awarią stacji uzdatniania wody przy ul. Zdrojowej potwierdzono iż:

woda dostarczana do odbiorców nadaje się do spożycia.

Dostarczana woda spełnia wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ).
Dokładne informacje dotyczące w/w można uzyskać:

Wydział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 85 716 27 64; 734 134 239; e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl

Pliki do pobrania:
– Komunikat o przydatności wody do spożycia pdf
– Komunikat nr 14/2021 PPIS w Mońkach pdf
– Ocena jakości wody nr HK-15/2021 pdf