zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Uruchomienie systemu powiadamiania SMS
ZGKiM Mońki sp. z o.o. uruchamia od marca 2022 roku system powiadamia SMS umożliwiający bezpośrednie przekazywanie informacji o awariach i przerwach w dostawie wody, planowanych wyłączeniach konserwacyjnych sieci, ostrzeżeń, informacji o odbiorze odpadów itp..
Szczegółowe informacje o systemie dostępne są w zakładce: Powiadamianie SMS

Informacja o systemie SMS

Pliki do pobrania
- Informacja o systemie SMS,
- Regulamin systemu SMS,
- Oświadczenie o akceptacji systemu SMS,
- Oświadczenie o zmianie numer,
- Oświadczenie o rezygnacji z systemu SMS.