zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.;

ogłasza zapytanie ofertowe nr ZP/2/2022 na:


wykonanie usługi pełnienia pełno branżowego nadzoru inwestorskiego


nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz kanałem tłocznym we wsi Ciesze”Zamówienie stanowi realizację operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich Gminy Mońki" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.


Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Mońki, wieś Ciesze

Termin składania ofert: 31.08.2022 roku do godz. 12.30

Termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 30 maja 2023 roku

Informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać:Wydział Wodociągów i Kanalizacji

tel. 85 716 27 64, e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl
Pliki do pobrania:

- zapytanie ofertowe pdf
- formularz ofertowy załącznik nr 1pdf
- dokumentacja, przedmiary, STWiORB pdf
- załącznik nr 5 wzór umowy pdf
- informacja z otwarcia ofer pdf
- informacja o wyborze oferty pdf