zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Ciesze – budowa kanalizacji sanitarnej

Informujemy iż w dniu 7 września 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą tj.: Smol-Term Marcin Smoliński, ul. Lipowa 36, 18 – 400 Giełczyn na wykonanie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz kanałem tłocznym we wsi Ciesze.


Inwestycja stanowi realizację operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich Gminy Mońki” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi: 717.705,00 zł.
Kwota otrzymanego przez Spółkę dofinansowania: 371.281,00 zł.
Termin realizacji: do 30 kwietnia 2023 roku


Szczegółowe informacje:
Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 85 716 27 64, e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl


Pliki do pobrania:
CIESZE - budowa kanalizacji sanitarnej