zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
INFORMACJA
o przerwach w dostawie wody
Informujemy, iż w związku z remontem drogi we wsi Sikory oraz związaną z tym przebudową sieci wodociągowej w okresie od 8 września do 6 października 2023 roku w godzinach 7.00 - 15.00 w miejscowościach: Dudki, Sikory, Kropiwnica, Kolonia Dudki mogą wystąpić przerwy w dostawie, spadki ciśnienia oraz pogorszenie parametrów dostarczanej wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.
Jednocześnie informujemy iż dokładne informacje o czasie trwania utrudnień można uzyskać w siedzibie Spółki ul. Kolejowa 21,
Wydział Wodociągów i Kanalizacji, tel. 85 716 27 64
e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl