zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: >>

ZAWIADOMIENIE O UZYSKANIU WPISU DO REJESTRU PRZEDSI?BIORC??W

miniaturka Informujemy iż Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. uzyskał wpis do rejestru przedsiębiorców: numer KRS: 0000686609.

czytaj ...

Segregacja odpadów na nowych zasadach.

miniaturka Informujemy iż od dnia 1 lipca 2017 roku zmianie ulegają zasady prowadzenia segregacji odpadów. Odpady z plastiku i metalu wrzucamy razem do worka lub pojemnika żółtego. Segregację szkła i papieru prowadzimy na dotychczasowych zasadach. Wprowadzona zostaje segregacja odpadów BIO.

czytaj ...

ZBI??RKA POPIO?U - lipiec 2017 roku.

miniaturka Informujemy iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki w miesiącu lipcu 2017 roku będzie prowadzona dodatkowa selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych w terminie odbioru worków z odpadami segregowanymi.

czytaj ...

UWAGA !!!! NOWE: Harmonogramy odbioru odpadów na okres od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku

miniaturka Informujemy iż w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku ZGKiM Mońki sp. z o.o. w organizacji będzie kontynuować realizację usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na rzecz Gminy Mońki. W związku z niniejszym prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowymi harmonogramami odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, popiołu oraz bio obowiązującymi na terenie Miasta i Gminy Mońki.

czytaj ...

Segregacja odpadów

miniaturka W związku z coraz częstszymi przypadkami umieszczania w pojemnikach na odpady zmieszane, odpadów które zgodnie z 3 ust. 2, 3 i 5 oraz 22 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki [ Uchwała nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dn. 13.05.2016 roku ] podlegają obowiązkowej segregacji .

czytaj ...

Informacja o przeglądzie sieci wodociągowej

miniaturka Informujemy iż w okresie od 20.04.2017 roku do 20.05.2017 roku przeprowadzany będzie okresowy przegląd sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mońki. W związku z tym mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostawie wody ponadto może wystąpić sytuacja chwilowego dostarczenia wody o pogorszonych parametrach.

czytaj ...

Sprzedaż pojemników 120 litrów

miniaturka Informujemy iż posiadamy w sprzedaży pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 litrów [ MGB-120 ] w cenie 95,00 zł za sztukę. Informacje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [ PSZOK ], ul. Kolejowa 21.

czytaj ...

ZAKAZ HANDLU PTAKAMI

miniaturka Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 zakazuje się:
- organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi, oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów, kuropatw,
- przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków o których mowa wyżej na targowiskach.

czytaj ...

... Dzisiaj jest niedziela,
24 wrzeŚnia 2023 r.
267 dzień roku