zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
OGŁOSZENIE
 

 

więcej ...


 

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: >>

Zmiana cen wody i ścieków

miniaturka Informujemy iż zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr BI.RZT.70.21.2021 z dnia 22 marca 2021 roku zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mońki na okres 3 lat, od dnia 18 maja 2021 roku zmianie ulegają wielkości cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

czytaj ...

Informacja o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [ PSZOK ]

miniaturka Informujemy iż od dnia 4 maja 2021 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mońkach wznowił przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych oraz opon.

czytaj ...

Informacja o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [ PSZOK ]

miniaturka Informujemy iż od dnia 13 kwietnia 2021 roku do odwołania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mońkach wstrzymuje przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych oraz opon. Wstrzymanie przyjmowania wynika z ograniczeń wprowadzonych przez instalację: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Gmina Grajewo, do której przekazywane są odpady.
Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj ...

Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [ PSZOK ]

miniaturka Informujemy, iż od dnia 30 marca 2021 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ul. Kolejowej 21 [ baza ZGKiM Mońki sp. z o.o. ] czynny będzie w dniach:

wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota w godzinach 8.00 – 16.00

Poniedziałek – punkt nieczynny

czytaj ...

Informacja o rozliczeniach za wody i ścieki - I kwartał 2021 roku

miniaturka W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz związanym z tym wzrostem ilości osób zakażonych oraz przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej informujemy iż, w miesiącu marcu pracownicy Spółki nie będą dokonywać bezpośredniego odczytu wodomierzy.
Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie przekazywania stanu wodomierzy oraz formy rozliczeń za usługi wodno - kanalizacyjne za I kwartał.

czytaj ...

Informacja o odbiorze odpadów

miniaturka Informujemy iż w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi [ obfite opady śniegu powodujące nieprzejezdność dróg dojazdowych ] mogą wystąpić przypadki nie odebrania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z posesji zlokalizowanych w szczególności w zabudowie kolonijnej.

czytaj ...

Przewozy autobusowe na terenie Gminy Mońki

miniaturka Od dnia 18 stycznia 2021 roku na terenie Gminy Mońki będą kontynuowane przewozy autobusowe realizowane w oparciu o Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Podlaskim a Gminą Mońki - Burmistrzem Moniek. Operatorem przewozów jest ZGKiM Mońki sp. z o.o..

czytaj ...

Brak opłaty targowej w 2021 roku

miniaturka Informujemy, iż w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na targowisku miejskim w Mońkach nie będzie pobierana opłata targowa. Z opłaty zwolnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podstawą odstąpienia od poboru opłaty targowej jest art. 31zzm Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [ Dz.U. z 2020 roku, poz. 2255 ].

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
20 lipca 2024 r.
202 dzień rokuusługi kominiarskie