zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: >>

Informacja o rozliczeniach za wody i ścieki - I kwartał 2021 roku

miniaturka W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz związanym z tym wzrostem ilości osób zakażonych oraz przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej informujemy iż, w miesiącu marcu pracownicy Spółki nie będą dokonywać bezpośredniego odczytu wodomierzy.
Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie przekazywania stanu wodomierzy oraz formy rozliczeń za usługi wodno - kanalizacyjne za I kwartał.

czytaj ...

Informacja o odbiorze odpadów

miniaturka Informujemy iż w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi [ obfite opady śniegu powodujące nieprzejezdność dróg dojazdowych ] mogą wystąpić przypadki nie odebrania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z posesji zlokalizowanych w szczególności w zabudowie kolonijnej.

czytaj ...

Przewozy autobusowe na terenie Gminy Mońki

miniaturka Od dnia 18 stycznia 2021 roku na terenie Gminy Mońki będą kontynuowane przewozy autobusowe realizowane w oparciu o Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Podlaskim a Gminą Mońki - Burmistrzem Moniek. Operatorem przewozów jest ZGKiM Mońki sp. z o.o..

czytaj ...

Brak opłaty targowej w 2021 roku

miniaturka Informujemy, iż w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na targowisku miejskim w Mońkach nie będzie pobierana opłata targowa. Z opłaty zwolnione są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Podstawą odstąpienia od poboru opłaty targowej jest art. 31zzm Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [ Dz.U. z 2020 roku, poz. 2255 ].

czytaj ...

UWAGA !!!! NOWE: Harmonogramy odbioru odpadów na okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku

miniaturka Informujemy iż w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku ZGKiM Mońki sp. z o.o. będzie kontynuować realizację usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na rzecz Gminy Mońki. W związku z niniejszym prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowymi harmonogramami odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, popiołu oraz biodegradowalnych, obowiązującymi na terenie Miasta i Gminy Mońki.

czytaj ...

Informacja o pracy w dniu 24 i 31 grudnia 2020 roku

miniaturka Informujemy iż w dniu:
24 grudnia [ wigilia ]:
- kasa Spółki będzie nieczynna
- biuro Spółki będzie czynne w godzinach 7.00 – 12.00
31 grudnia [ sylwester ] :
- kasa Spółki będzie czynna w godzinach 7.00 – 11.00
- biuro Spółki będzie czynne w godzinach 7.00 – 12.00

czytaj ...

Informacja o zmianie godzin pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [ PSZOK ] w okresie świąteczno - noworocznym

miniaturka Informujemy iż w dniu 24 grudnia [ Wigilia ] oraz 31 grudnia [ Sylwester ] Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ul. Kolejowej 21 [ baza ZGKiM Mońki sp. z o.o. ] czynny będzie:
w godzinach 7.00 – 13.00

W dniu 2 stycznia 2021 roku [ sobota ] – punkt nieczynny

czytaj ...

Informacja o rozliczeniach za wodę i ścieki - IV kwartał 2020 roku

miniaturka W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz związanym z tym wzrostem ilości osób zakażonych oraz przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej informujemy iż, w miesiącu grudniu pracownicy Spółki nie będą dokonywać bezpośredniego odczytu wodomierzy.
Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie przekazywania stanu wodomierzy oraz formy rozliczeń za usługi wodno – kanalizacyjne za IV kwartał.

czytaj ...

... Dzisiaj jest czwartek,
18 kwietnia 2024 r.
109 dzień rokuusługi kominiarskie