zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: >>

WA??NA INFORMACJA

miniaturka OP?AT? ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI MO??NA UISZCZA? W KASIE
URZ?DU MIEJSKIEGO W MO??KACH
PRZY UL. S?OWACKIEGO 5A (II piętro),
W BANKU LUB PRZELEWEM NA KONTO

06 8085 0005 0007 2964 2000 0250

DO DNIA 15 LIPCA 2013R.

czytaj ...

Harmonogramy odbioru odpadów
od dnia 1 lipca 2013 roku

miniaturka Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązują zmienione harmonogramy na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta Mońki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi dniami i terminami odbioru odpadów z Państwa ulic oraz przylegających miejscowości.

czytaj ...

Pozbąd?? się legalnie niepotrzebnych elektrośmieci !

miniaturka Informujemy iż na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach przy ul. Kolejowej 21 funkcjonuje od roku 2010
Punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W niniejszym punkcie mieszkańcy Miasta i Gminy Mońki mogą bezpłatnie oddać kompletny sprzęt elektryczny [lodówki, pralki, kuchenki itp.] oraz sprzęt elektroniczny [komputery, monitory, drukarki, telewizory itp.].

czytaj ...

Informacja o zmianie taryf

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach zawiadamia iż z dniem 1 stycznia 2013 roku, wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Mońki, zatwierdzona Uchwałą nr XXIV/206/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 pa??dziernika 2012 roku.

czytaj ...

Informacja o harmonogramach odbioru odpadów na rok 2013

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje, iż od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązywać będą nowe harmonogramy na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Mońki. Prosimy o zapoznanie się z terminami obsługi przez nasz Zakład

czytaj ...

Przypomnienie o obowiązku podłączania posesji.

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach przypomina mieszkańcom ulic: Dolnej, H. Kołłątaja, Kolejowej, Konarskiego, Czesława Miłosza, A.F. Modrzewskiego, B. Prusa, J. Słowackiego, St. Staszica, Ks. Jana Twardowskiego, St. Wyspiańskiego, Zdrojowej, Ełckiej, ??w. Kazimierza, Kilińskiego, Ojca Maksymiliana Kolbe, Kościelnej, Kwiatowej, Ogrodowej, Rataja, Skarbowej, Szkolnej, Wiejskiej, Witosa, Kar. Stefana Wyszyńskiego, Białostockiej, Batalionów Chłopskich, Dworcowej, Marii Konopnickiej, Magazynowej, Mickiewicza, Al. Niepodległości, Wojska Polskiego, Szlacheckiej, Wyzwolenia, Zielonej - objętych zrealizowaną inwestycją pn. ??Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej Aglomeracji Mońki? o obowiązku podłączania się do wykonanej miejskiej sieci kanalizacyjnej.

czytaj ...

Realizacja projektu w ramach PROW 2007-2013

miniaturka W poniedziałek 20 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach na realizację projektu ??Budowa wiejskiej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mońki wraz z przyzagrodową oczyszczalnią ścieków przy Szkole Podstawowej w Kuleszach?.

czytaj ...

OG?OSZENIE O ZAM??WIENIU

miniaturka Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tysiąclecia 16 w Mońkach - w imieniu, której występuje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: ??WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. Tysiąclecia NR 16 W MO??KACH?

czytaj ...

... Dzisiaj jest piątek,
03 lutego 2023 r.
34 dzień roku