zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: 17 :: 18 :: 19 :: 20 :: 21 :: 22 :: 23 :: 24 :: 25 :: 26 :: 27 :: >>

Informacja o przekształceniu Zakładu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

miniaturka Uprzejmie informujemy iż z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana dotychczasowej formy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach z samorządowego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego pn.: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. w organizacji

czytaj ...

Informacja o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

miniaturka Informujemy iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ul. Kolejowej 21 [ baza ZGKiM Mońki ] w okresie świąteczno - noworocznym czynny będzie:
24 grudnia 2016 roku [ sobota ]: w godzinach 8.00 - 13.00
27 grudnia 2016 roku [ wtorek ]: punkt nieczynny
31 grudnia 2015 roku [ sobota ]: w godzinach 8.00 - 13.00

czytaj ...

Zmiana opłaty targowej od 1 stycznia 2017 roku

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje iż zgodnie z Uchwałą nr XXVII/187/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opłaty targowej z dniem 1 stycznia 2017 roku ulegają zmianie stawki opłat targowych na terenie Gminy Mońki.

czytaj ...

Zmiana ceny wody i ścieków w roku 2017

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje iż zgodnie z Uchwałą nr XXVII/188/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku cena wody oraz ścieków dla mieszkańców Miasta i Gminy Mońki wynosić będzie:

czytaj ...

Aktualizacja danych

miniaturka W związku z prowadzoną aktualizacją bazy danych w zakresie prowadzonych przez nasz Zakład usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków informujemy iż usługa dostawy wody i odprowadzania ścieków do części nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mońki odbywa się bez zawartej, pisemnej umowy o której mowa w 7 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Mońki [ Uchwała nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 25 sierpnia 2016 roku ] oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2006 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [ Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858 z pó??n. zm.].

czytaj ...

KONTROLE POSESJI

miniaturka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje, iż począwszy od miesiąca listopada 2016 roku rozpoczyna sukcesywną kontrolę posesji pod względem nielegalnych przyłączy i bezumownego korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jak również odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

czytaj ...

Informacja o godzinach pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

miniaturka Informujemy iż od dnia 5 lipca do dnia 31 pa??dziernika 2016 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ul. Kolejowej 21 [ baza ZGKiM Mońki ] czynny będzie w dniach:
wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota w godzinach 8.00 - 16.00
Poniedziałek - punkt nieczynny

czytaj ...

Zmiana pracy Wydziału Wodociągów i Kanalizacji.

miniaturka Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2016 roku biuro Wydziału Wodociągów i Kanalizacji znajdować się będzie
przy ul. Kolejowej 21 pok. 205, [ II piętro ] tel. 85 716 27 64.

czytaj ...

... Dzisiaj jest czwartek,
18 kwietnia 2024 r.
109 dzień rokuusługi kominiarskie