zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

UWAGA !!!! NOWE: Harmonogramy odbioru odpad??w na okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku

miniaturka Informujemy i?? w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku ZGKiM Mo??ki sp. z o.o. b?dzie kontynuowa? realizacj? us??ugi odbioru i transportu odpad??w komunalnych na rzecz Gminy Mo??ki. W zwi?zku z niniejszym prosimy o szczeg????owe zapoznanie si? z nowymi harmonogramami odbioru odpad??w zmieszanych, segregowanych, popio??u oraz biodegradowalnych, obowi?zuj?cymi na terenie Miasta i Gminy Mo??ki.

czytaj ...

Informacja o pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 [ baza ZGKiM Mo??ki sp. z o.o. ] w dniu:
24 grudnia 2019 roku [ wtorek ?? wigilia ]
31 grudnia 2019 roku [ wtorek ?? sylwester ]
czynny b?dzie w godzinach 8.00 ?? 13.00

czytaj ...

Informacja o pracy w dniu 24 i 31 grudnia 2019 roku

miniaturka Informujemy i?? w dniach 24 grudnia [ wigilia ] oraz 31 grudnia [ sylwester ] :
- kasa Sp????ki b?dzie czynna w godzinach 7.00 ?? 12.00
- biuro Sp????ki b?dzie czynne w godzinach 7.00 ?? 13.00

czytaj ...

Zmiana zasad gospodarowania odpadami z dzia??alno??ci gospodarczej

miniaturka Informujemy i?? od 1 stycznia 2020 roku podmioty gospodarcze oraz instytucje z terenu Miasta i Gminy Mo??ki zobowi?zane b?d? do indywidualnego podpisania umowy na odbi??r odpad??w. W zwi?zku z powy??szym zapraszamy do korzystania z oferty Sp????ki w zakresie gospodarowania odpadami oraz zapoznania si? z cennikiem odbioru odpad??w komunalnych zmieszanych i segregowanych.

czytaj ...

Informacja o pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka tekstInformujemy i?? Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 [ baza ZGKiM Mo??ki sp. z o.o. ] w dniu:

2 listopada 2019 roku [ sobota - Dzie?? Zaduszny ]
b?dzie
NIECZYNNY

czytaj ...

UWAGA Od dnia 9 pa??dziernika 2019 roku zmiana rozk??adu jazdy linii nr 3 Mo??ki ?? Ko??odzie?? ?? Mo??ki oraz linii nr 8 Mo??ki ?? Kulesze - Mo??ki

miniaturka Informujemy i?? od dnia 9 pa??dziernika 2019 roku ulega zmianie rozk??ad jazdy przewoz??w autobusowych na terenie Gminy Mo??ki. Zmiana rozk??adu jazdy dotyczy wy???cznie linii nr 3 Mo??ki ?? Ko??odzie?? ?? Mo??ki oraz linii nr 8 Mo??ki ?? Kulesze ?? Mo??ki. Rozk??ad pozosta??ych linii autobusowych pozostaje bez zmian.
tekst

czytaj ...

Przewozy autobusowe na terenie Gminy Mo??ki

miniaturka Od dnia 2 wrze??nia 2019 roku na terenie Gminy Mo??ki funkcjonuj? przewozy autobusowe realizowane w oparciu o Fundusz rozwoju przewoz??w autobusowych o charakterze u??yteczno??ci publicznej, na podstawie umowy zawartej pomi?dzy Skarbem Pa??stwa - Wojewod? Podlaskim a Gmin? Mo??ki - Burmistrzem Moniek.

czytaj ...

UWAGA! PRZERWY W DOSTAWACH WODY

miniaturka Informujemy, i?? w zwi?zku z planowanym remontem ul. PCK oraz zwi?zanym z tym remontem sieci i infrastruktury wodoci?gowo - kanalizacyjnej realizowanej przez ZGKiM Mo??ki sp. z o.o., w n/w lokalizacji i okresie mog? wyst?pi? przerwy w dostawie, spadki ci??nienia oraz pogorszenie parametr??w dostarczanej wody.

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert